Apartamente de vanzare Bucuresti

Apartament decomandat LUX, bloc 86 in Tei-Grigore Ionescu 87.000 EUR
Bloc 82, reabilitat, mobilat si utilat-Calea Mosilor Metrou Obor- Loc ADP 86.000 EUR
Apartament decomandat, bloc 84, reabilitat-- Tei Cristea Mateescu 69.900 EUR
Bloc reabilitat, mobilat imbunatatit vizavi de complex Rose Garden 65.000 EUR
Bloc reabilitat et.7/10- langa Complex Rose Garden 61.900 EUR
  • vanzare

Bloc reabilitat et.7/10- langa Complex Rose Garden

Doamna Ghica, Bucuresti

3 camere langa Summer Park Berceni, cu loc de parcare, ideal investitie 54.500 EUR
4 camere la gura de metrou Aparatorii Patriei 107.700 EUR
Titan/1 Dec 1918 2 camere renovat, anvelopat, semimobilat 68.000 EUR
2 camere la gura de metrou 1 Decembrie 63.600 EUR
  • vanzare

2 camere la gura de metrou 1 Decembrie

Titan, Bucuresti

2 camere Titan, pozitie privilegiata,1 minut de parcul IOR 79.999 EUR
3 camere decomandat,10 minute pana la metrou Aparatori 82.000 EUR
2 camere renovat, Nitu Vasile, 6 min de Piata Sudului 61.000 EUR
3 camere la 700 m de metrou Piata Sudului, renovat 119.800 EUR
  • vanzare

3 camere la 700 m de metrou Piata Sudului, renovat

Piata Sudului, Bucuresti

3 camere decomandat Berceni-Emil Racovita 65.000 EUR
  • vanzare

3 camere decomandat Berceni-Emil Racovita

Berceni, Bucuresti

2 camere 600 m de Piata Sudului 66.000 EUR
  • vanzare

2 camere 600 m de Piata Sudului

Berceni, Bucuresti