Garsoniere de vanzare Titan, Bucuresti

Garsoniera spatioasa Titan - Campia Libertatii, zona verde, bloc reabilitat 53.000 EUR
Garsoniera C Georgian etaj 8/10 mobilata bloc anvelopat 43.000 EUR
Garsoniera Minis renovata bloc 1985 anvelopat ideal investitie 41.000 EUR
garsoniera cocheta, decomandata, bloc 2016, Ozana 51.000 EUR
Garsoniera Titan, 5 minute de Piata Minis 47.000 EUR
Garsoniera metrou 1 Dec decomandata bloc mixt anvelopat 50.000 EUR
Garsoniera AuchanTitan etaj 7/10 decomandata bloc mixt 51.000 EUR
Garsoniera Lucretiu Patrascanu, 2 min de metrou Costin Georgian 43.600 EUR
Garsoniera Minis etaj 5/10 mobilata bloc anvelopat 45.000 EUR
Garsoniera Titan decomandata 42mp bloc mixt pozitie excelenta 60.000 EUR
Garsoniera 1 Dec 1918, mobilata, bloc mixt, 1978, anvelopat 47.500 EUR